Thuận Theo Tự Nhiên

Tham dục thường làm hại đến bản tính con người, cũng khiến con người trở thành nô lệ của vật chất.

Ham muốn của con người là vô tận. Nếu con người đánh mất bản tính của mình, thì song song với việc theo đuổi lợi ích vật chất, tai họa cũng sẽ đến theo.

 

Lòng người cần thuận theo tự nhiên, bớt đi sự vấn vương cố tình và những hào nhoáng bên ngoài. Chỉ có như vậy mới không đánh mất chính mình.