Đổ Lỗi Cho Người Khác

Ở đời, người ta thích đổ lỗi cho kẻ khác mỗi khi gặp chuyện không may. Nhưng đổ lỗi kẻ khác không bao giờ giải quyết được vấn đề.

Một người bị ngứa ở dưới mông lại đưa tay gãi trên đầu, cái ngứa không bao giờ hết. Ajahn Chah thường ví người hay đổ lỗi cho kẻ khác giống như người ngứa ở mông mà gãi trên đầu.