Đá muối dạng vòm ( nhỏ)

    168,000.00

    Mã: HHDMDV