Gạo lứt trắng Chiêm Hương Yên Bái – Hộp 2 kg

    162,000.00

    Mã: TPGLTCH2K