Gạo lứt trắng Nàng Hoa – hộp 2kg

    136,000.00

    Mã: TPGNH2K