Gạo lứt trắng Séng Cù Dâu (Gạo Thèn Sin) Lai Châu – Hộp 2kg

    136,000.00

    Mã: TPGSCDLC2