Gạo trắng Nàng Hoa – gói 5kg

    340,000.00

    Mã: TPGNHT5K