Giường đá muối 12 viên

    8,500,000.00

    Mã: HHGDM12