Giường đá muối 18 viên

    8,100,000.00

    Mã: HHGDM18