Giường đá muối 21 viên

    10,500,000.00

    Mã: HHGDM21