Phổ tai Nhật (Dashi Kombu) – gói 50gr

    158,000.00

    Mã: TPPTN01