Trà sạch cổ thụ Shan Tuyết Suối Giàng Yên Bái “Ông thầy Tuệ Hải” ( Trà túi lọc) – Thùng 12 hộp

    648,000.00

    Mã: TPTSCTSTTHUNG