Trà suối giàng nguyên lá” Ông Thầy Tuệ Hải” (Trà bancha Loại 1) – Gói 100gr

    58,000.00

    Mã: TPTSCTNL