Trà suối giàng nguyên lá” Ông Thầy Tuệ Hải” (Trà bancha loại 2) – Gói 200gr

    108,000.00

    Mã: TPTSCTNLL2