Đau Thắt Ngang Thắt Lưng – Cụp Lưng Do Làm Nặng

Một khúc Xương rồng ba khía (thân láng) dài 3 tấc, xắt mỏng. 1kg muối hột rang cho hết nổ. Giường lót giấy báo và lá chuối chồng lên lớp giấy báo vì rất nóng, đổ muối đã rang lên lá chuối, sau cùng xếp lớp xương rồng xắt mỏng phủ lên lớp muối. Lấy khan lông phủ lên xương rồng, rồi nằm vùng đau lên khăn lông đã phủ xương rồng