HO – Do Cảm Hoặc Dùng Bổ Phổi

Nấu 30 lát Củ sen và bốn lát Gừng với 1 lít nước, còn 2 xị để uống suốt ngày. Hoặc để 30 lát củ sen và 4 lát gừng hãm với 2 xị nước sôi đựng trong bình thủy cho củ sen và gừng mềm rồi uống. Không được uống nước gì khác, không ăn trái cây.