Mắt Mờ – Mắt Cận Thị – Mắt Viễn Thị – Mắt Loạn Thị – Các Bệnh Về Mắt

Phục linh 3 chỉ, Bạch truật 3 chỉ, Quế 2 chỉ, Cam thảo 2 chỉ, tất cả nấu với 3 chén nước sắc còn 8 phân.

Nước thứ nhì nấu với 2 chén nước sắc thành 6 phân. Uống liên tục 10 ngày, 10 thang thuốc này rồi ngưng. Nếu chưa hết bệnh thì nghỉ 10 ngày rồi uống lại 10 ngày như vậy.

Nấu cơm Gạo lứt với 5 Hạt gấc và ăn cơm gấc này với muối mè theo số 7.