Nước Uống Tăng Cường Sinh Lực

Hai củ nhỏ Lão sơn sâm + 10 lá Trà ba năm + 10gram Câu kỉ + nửa xị nước (=1/8 của 1 lít).

Tất cả chưng sôi trong 30 phút, rồi chắt nước này ra chén. Sau đó, cho nửa xị nước vào hỗn hợp này để chưng tiếp lần hai,cũng sôi trong 30 phút là được và chắt nước 2 ra chén.

Uống trong ngày lúc nào cũng được.