Đừng Là Một Vị Phật

Dù chúng ta học được loại Dharma nào, nếu không nhận ra chân lý tối thượng trong tâm mình, chúng ta sẽ không đạt đến sự thỏa mãn.

Một trái táo là thứ bạn có thể nhìn thấy bằng đôi mắt. Chỉ nhìn thôi thì bạn không biết được mùi vị của nó. Nhưng bạn có nhìn thấy trái táo. Bạn không biết được mùi vị, nhưng nó có tồn tại đó. Bạn chỉ có thể biết được nếu hái trái táo xuống và ăn.

Dharma mà chúng ta được giảng dạy cũng giống như một trái táo. Chỉ đơn thuần nghe về nó, người ta không thực sự biết được mùi vị của Dharma, khi người ta hành thiền, thì họ có thể biết được điều này.

Mùi vị của trái táo không thể biết tất cả chỉ bằng mắt, và chân lý của Dharma không thể thấu hiểu hoàn toàn chỉ bằng tai. Đó quả thật là kiến thức, nhưng nó không chạm đến thực tại. Người ta phải rèn luyện nó. Rồi sự thông tuệ sẽ xuất hiện và họ sẽ nhận ra chân lý tối thượng trực tiếp. Họ sẽ nhìn thấy Phật ở đó.