Hạnh Phúc Là Gì?

Một chú chó con hỏi chó mẹ:

– Một đứa bạn đánh cuộc với con rằng chỉ cần làm được một việc là có thể nhận được hạnh phúc lớn nhất, niềm vui lớn nhất, đó la túm lấy cái đuôi của mình. Hôm nay con nhảy vồ cái đuôi con mãi mà không sao túm được. Mẹ ơi, có phải cuộc đời con sẽ không được hạnh phúc và cui vẻ không? Tại sao ngay cả thứ trên người mình mà con cũng không nắm được?

Chó mẹ cười đáp:

– Hạnh phúc và vui vẻ cũng giống như cái đuôi của con, khi con không muốn túm lấy nó, con đi phía trước, nó sẽ mãi mãi theo con. Tại sao con nhất định phải túm lấy nó? Hãy quên nó đi!

Con người đừng bao giờ có thái độ so đo với những gì mình đã nhận được trong đời.

Bản thân hạnh phúc và vui vẻ trong cuộc đời thực ra đã là một phần của cuộc sống, cố tình theo đuổi sẽ không bao giờ có được. Nhưng nếu biết sống nghiêm túc thì hạnh phúc và vui vẻ sẽ luôn đi theo bạn. Kỳ thực đó gọi là “vô tâm đắc” (cái được do vô tâm, không cưỡng cầu).