Huấn Luyện TÂM

Thông thường chúng ta nghe câu châm ngôn: “Hãy đi theo  trái tim bạn”. Nhưng sau khi đã thực hành và nhìn vào tất cả những gì khởi sinh trong tâm mình, tôi thấy rằng trong lúc có nhiều thứ tuyệt vời và tốt đẹp thì cũng có những thứ không có gì đáng khâm phục. TÂM không chỉ được hướng dẫn bởi tình thương, lòng tốt và lòng trắc ẩn; mà nó còn bị hướng dẫn bởi sự ham muốn, lòng tham và sự giận dữ. Chúng ta cần huấn luyện tâm chứ không đơn giản nghe theo nó.

 Mình đang hoàn thành “Bức Tranh Thứ 9”. Cố Lên !