Hãy Là Chính Mình

Hãy xem chúng ta hiện nay, rất nhiều quan điểm đạo đức được rao giảng trên các phương tiện truyền thông, rất nhiều sự khen thưởng thực ra là thấp hơn lằn ranh của đạo đức. Thí dụ, rất nhiều nơi bầu chọn người con hiếu thảo, khen ngợi rằng người con đó hiếu thảo phụng dưỡng bên giường bệnh của cha mẹ, hiếu thuận với cha mẹ. Điều này có cần đến phương tiện truyền thông biểu dương không? Hiếu kính cha mẹ là điều tối thiểu trong việc làm người.

 

Thứ chất phát nhất trên đời chính là bản chân trong lòng người, chứ không nên cố tình đề sướng, cố tình rao giảng mỗi thứ tiếng lòng ầm ĩ bên ngoài.