Cuộc Đời Mỗi Con Người Nằm Trong Tay Chính Chúng Ta

Một câu chuyện ngụ ngôn kể rằng, có một chàng trai trẻ đánh cược với ông lão khôn ngoan, anh cầm con chim non trong tay và nói:

– Thưa bậc trí giả, cụ đã có thể đoán được mọi thứ, vậy xin cụ cho biết, con chim non yếu ớt trong tay cháu đã chết hay còn sống?

Chàng trai trẻ chắc mẩm mình sẽ nắm phần thắng. Anh nghĩ nếu ông lão nói là sống, thì anh chỉ cần bóp nhẹ ngón trỏ, con chim non sẽ chết; nếu ông lão nói con chim đã chết anh thả lòng bàn tay ra và con chim sẽ bay lên; ông lão nhất định sẽ thua. 

Ông lão thủng thẳng nói với anh một câu, đó là: “Sự sống chính ở trong tay anh

Sự sống của mỗi người cũng chẳng khác nào con chim non này, mỗi người phải đối diện với con chim này, có thể sống có thể chết, tất cả đều được quyết định bởi tấm lòng của chúng ta. Cuộc sống hữu hạn, thời gian ngắn ngủi, cuối cùng sự thanh toàn của cuộc đời gói gọn trong một câu nói: Cuộc đời của mỗi con người nằm trong tay chúng ta.