Lắng Nghe

Nếu quan sát chữ Trung Quốc, chúng ta sẽ thấy từ “lắng nghe” được viết bởi những nét chữ tạo nên bằng năm từ bên trong – tai, mắt, tim, một và vua. Lắng nghe ở đây bao hàm ý chúng ta luôn cần phải mở rộng tai, mắt, tấm lòng, hòa làm một với người đang giao tiếp và cho họ thấy được sự quan trọng của họ. 

Lắng nghe người khác rất quan trọng thế mà lại có những ông chủ các cửa hàng bách hóa sẵn sàng tiêu tốn hàng chục nghìn đô la để quảng cáo, thuê một không gian thật đắt tiền gây chú ý nhưng lại tuyển những nhân viên chẳng biết lắng nghe, thậm chí cứ ngắt lời hoặc nói trái ý khách, gây mất thiện cảm như muốn đuổi khách hàng ra khỏi cửa hiệu.