Nhận Định Chung Về Dưỡng Sinh

Cơ bản của thực chế này là đúng theo cơ bản các phép dinh dưỡng cổ truyền của phần đông dân chúng nông thôn vạm vỡ ở Châu Âu, ở các xứ Đông phương, nhất là ở miền cực Đông. Sự quân bình dinh dưỡng ấy đã bị đảo lộn ở Tây phương.

Ở đây chỉ có thể sửa đổi gia giảm một cách rất khôn ngoan. Các yếu tố có thể điều chỉnh được trong phép ăn này tùy theo tạng thể hoặc căn bệnh, là số lượng nước và muối, rồi đến tỉ độ tương quan về số lượng đồ ăn ngũ cốc và rau quả là sự chọn lựa một số ngũ cốc hoặc rau quả và dĩ nhiên thời kỳ cần phải thay đổi các tỉ lượng giữa những yếu tố này cho thích hợp với người bệnh và cơ địa của mỗi người.