Giọt Nước Mắt Của sự Cảm Nhận Về Chân Lý

— Thử xem với trường hợp nào thì nước mắt là nguồn chữa trị ; phải chăng khi một người khóc vì mẹ mất hay người đó khóc vì cảm nhận được sự thật?

— Xin thưa ! Nước mắt trong trường hợp đầu là nước mắt hoen ố và nóng bỏng với dính mắc, nhưng nước mắt trường hợp thứ hai không bị hoen ố và tươi mát, có nguồn chữa trị trong sự tươi mát và trong tĩnh lặng, còn trong sức nóng và dục vọng thì không thể có sự chữa trị.