Búp Sen Dâng Tặng Vị Phật Tương Lai

Đức Phật nói: “Ta Là Phật Đã Thành, Chúng Sanh Là Phật Sắp Thành

Tồn tại trong mỗi con người là Tâm Phật sáng suốt từ vô thỉ, do kết tập những thói quen mê đắm mà xa dần, đánh mất Tâm Phật.

Mỗi lúc gặp ai đó, ta luôn chắp tay cúi đầu, vái chào họ ; chính là hoan hỉ, đảnh lễ, kính dâng lên một búp sen chưa nở dành tặng một vị Phật tương lai.

Nhắc nhở bản thân luôn tinh tấn, kiên trì, luyện tập, tìm kiếm giá trị cao quý nhất trong cuộc sống làm người là sự An LạcBình An.